23 Eylül 2012 Pazar

Abdest Almanın Faydaları Nelerdir ?

Vücutta, emme-basma tulumbası görevini yapan kalp ve damar sistemleri vardır. Bu sistem hayatımızda o kadar açık görülür ki, her an nabzımızı tutmakta ve vücudumuzun en ücra yerlerine kadar kanın pompalanıp taşınmasını sağlamaktadır. Hayatımıza canlılık kazandıran bu sistem, biz hiç farkına varmadan, hayat boyu, Allah deyip atar. Dervişler, "La ilâhe illallâh, La ilâhe illallâh..." ritminin kalp atışlarına denk geldiğini söylerler. İnsan, "La ilâhe illallâh, La ilâhe illallâh" demeye başlar ve vücudu ayakta tutan kanı, bedenin en ücra yerlerine kadar pompalar.

Kanın taşınmasında ise kılcal damarlar vazife görür. Bu damarlar tıpkı su boruları gibidir; su borularının duvarlarının zamanla kireçlenmeden dolayı tıkanması gibi, damarlar da oluşan yağ tabakalarıyla zamanla sertleşir ve görevini yapamaz hale gelir. Bu durumda en çok zarara uğrayacak olan uzuvlar ise, el-ayak parmaklarının uç kısımları, beynin son noktası gibi kalbe en uzak dolaşımının sağlıklı bir şekilde işlemesi gerekmektedir. İşte abdest suyu, buna yardımcı olur ve kalbe en uzak noktadaki kılcal darmarları harekete geçirir. Bu ise, biyolojik olarak kirlenen kanın kalbe geri dönüp temizlenmesi ve yeniden süzülüp o uzuvlara ulaşarak onların canlılığını koruması açısından çok önemlidir. Allah (c.c) abdesti emreden ayetinin sonunda "Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemiyor; fakat sizi tertemiz kılmak ve size nimetini tamamlamak istiyor, umur ki şükredersiniz"[162 Maide, 5/6]
"Peki bu tamamlanmak istenen nimet nedir?" denecek olursa; Cenâb-ı Hakk'ın insana verdiği herşey bir nimettir. Fakat bu nimetlerin tamamlanması kulun kendi iradesine bırakılmıştır. Zira ilk yaratılış cebridir, yani Allah (c.c) bizi yaratmış ve sevk etmiştir ki bunu kimseye sormamıştır. Ama bu nimetlerin devamı, kulun kendi iradesine bağlıdır. Meselâ, bugün hekimlerinde ifade ettiği üzere, damar sistemlerinin elastikiyetinin korunmasında önemli etkenlerden biri, onların bazen sıcak, bazene de soğuk su ile yıkanmasıdır. Sıcak su damarların açılmasına yardım eder, soğuk su onların sürekli büzülüp tekrar açılarak görev yapmalarını kendi iradesiyle sağlamış olur.

Yine abdest ve gusül, vücudun kan dolaşım mekanizmasına katkıda bulunduğu gibi lenf sisteminin uyarılıp harekete geçmesine de yardımcı olur. Herkesin bildiği bir gerçektir ki, bu sistemin çalışması yaraların tedavisinde ve mikrıplara karşı vücudun korunmasında önemli bir faktördür. İslamla tıbbı telif etme adına yazılmış kitapların çoğunda, bu lenf sisteminin uyarılmasının ancak burna ve boyun etrafına verilen su ile mümkün olduğu ifade edilir. İşte Cenâb-ı Hak abdestle bu vazifeyi gördürmektedir.

İnsan vücudunun bütününde olmak üzere statik bir elektrik dengesi vardır. Bu elektrik dengesinin sürekliliği, vücut sağlığı açısından çok önemlidir. Bilhassa günümüzde psiko-somatik rahatsızlıklar dediğimiz ruhsal hastalıklar, büyük oranda bedeni de baskı altına almakta ve ona etki etmektedir. Meselâ mide ülserleri gibi rahatsızlıklar, bu tür etkileşimin bir neticesidir. Günümüzde insanın ruh yapısını etkileyecek olumsuzluklar bir hali fazladır. Kirletilen hava, plastik giysiler ve kaplar vs,. bütün bunlar vücuttaki elektrik dengesini bozacak ve insanı dengesizliğe itecek birer faktördür. Butün bu dengesizlikleri giderip vücut elektriğini ayarlayacak şeylerin başında ise su ve toprak gelir. Bu iki madde de iletkendir. İnsanın günde beş defa o hayat suyu olan musluklara yanaşıp abdest alması, suyu bulamadığı takdirde de ayetin ifadesiyle temiz  toprakla teyemmüm etmesi, vücuttaki elektiriği regüle edip ayarlar, fazlasını dışarı atar. İşte Kur'an, bu hususa da dikkat çekiyor; "namaza kalktığınız zaman abdest alın, cünüpseniz gusledin, su bulamamışsanız teyemmüm edin" buyuruyor. Bütün bunlar Cenâb-ı Hakk'ın kulları üzerindeki nimetleri tamamlaması içindir.

Kaynak: Her Yönüyle Temizlik / Remzi Kuşcular (sayfa:137)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder