4 Mart 2012 Pazar

1x20 Tabaka-i Hayat ve Basamakları - Farklı Boyut


Beşinci Boyut dizisinden bildiğimiz temsili Hz.Hızır Farklı Boyut'un bu bölümünde Melek'e yardıma geldi. Davud amca'da farklı bir tabaka-i hayatta olduğunu söyledi gelen kişinin.

Şimdi Mektubat'tan Tabaka-i Hayat ve Basamaklarına bir bakalım;

Birinci tabaka-i hayat: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir.

İkinci tabaka-i hayat: Hazret-i Hızır ve İlyas Aleyhimesselâmın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani, bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimî mukayyet değillerdir. Bazan, istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler; fakat bizim gibi mecbur değillerdir.

Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsâ Aleyhimesselâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayata girerek nuranî bir letâfet kesb eder.

Dördüncü tabaka-i hayat: Şüheda hayatıdır.

Beşinci tabaka-i hayat: Ehl-i kuburun hayat-ı ruhanîleridir.


Not: Kısaltarak aldım, tamamı için tıklayın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder